Chính sách bảo mật, Điều khoản
và Điều kiện

Cam kết của MSD United Way Vietnam với các nhà tài trợ

MSD United Way Vietnam sẽ không bán, chia sẻ hoặc trao đổi tên hoặc thông tin cá nhân của các nhà tài trợ với bất kỳ bên nào khác ngoài các nhà cung cấp dịch vụ của MSD United Way Vietnam, cũng như không gửi thư cho các nhà tài trợ của MSD United Way Vietnam thay mặt cho các tổ chức khác.

 

Chính sách Bảo mật

Có hiệu lực từ ngày … tháng 10 năm 2022
Chính sách Bảo mật quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân mà MSD United Way Vietnam nhận được, cả trực tuyến và ngoại tuyến và trên bất kỳ nền tảng nào (“Nền tảng” bao gồm website MSD United Way Vietnam), cũng như mọi thông tin liên lạc điện tử, bằng văn bản hoặc bằng miệng.

Giới thiệu

Quyền riêng tư của người dùng là ưu tiên của MSD United Way Vietnam (https://www.msdunitedwayvietnam.org) (đôi khi được gọi là “MSDUWV” hoặc “chúng tôi”). Chính sách Bảo mật này mô tả các hoạt động của MSD United Way Vietnam với thông tin mà chúng tôi (hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) thu thập từ người dùng thông qua các website, ứng dụng, các sản phẩm và dịch vụ được kết nối Internet khác của MSD United Way Vietnam có liên kết với Chính sách quyền riêng tư này.

Chính sách Bảo mật này chỉ đề cập đến thông tin được thu thập trực tiếp hoặc thông qua website của MSD United Way Vietnam. Điều này này không giải quyết hoặc chi phối bất kỳ hoạt động thu thập, sử dụng hoặc phổ biến thông tin nào liên quan đến thông tin được thu thập từ người dùng ngoài website như từ điện thoại, fax, thư bưu điện, chuyển phát cá nhân, hoặc các phương tiện ngoại tuyến khác.  
Người dùng có thể thể liên hệ với MSD United Way Vietnam qua email theo địa  chỉ bảo mật tại msdunitedway.org. 

1. Thu thập Thông tin Cá nhân từ Người dùng

Khi người dùng tương tác với MSD United Way Vietnam thông qua website, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ người dùng như mô tả bên dưới.  

a. Thông tin người dùng cung cấp
Một số yếu tố của website có thể yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân để hưởng lợi từ các tính năng được chỉ định hoặc tham gia vào một hoạt động nhất định, chẳng hạn như đăng ký bản tin hoặc tài trợ.
Ví dụ: Nếu người dùng đăng ký nhận bản tin trên website, MSD United Way Vietnam có thể yêu cầu một số thông tin cá nhân như tên và phương thức liên hệ của người dùng. Nếu người dùng tài trợ trên website, MSD United Way Vietnam có thể thu thập thông tin thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thông tin tài khoản tài chính khác. Khi người dùng thực hiện lệnh tìm kiếm trong website, MSD United Way Vietnam có thể ghi lại thông tin nhận dạng người dùng hoặc liên kết người dùng với các lệnh tìm kiếm đã từng thực hiện và ghi lại thông tin liên quan đến yêu cầu tìm kiếm. MSD United Way Vietnam có thể kết hợp thông tin người dùng cung cấp qua website với thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập từ người dùng trên trực tuyến và ngoại tuyến. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin kết hợp theo Chính sách Bảo mật này.

b. Thông tin nhạy cảm
Trừ khi được MSD United Way Vietnam yêu cầu hoặc đưa ra lời mời cụ thể, người dùng không gửi hoặc tiết lộ cho MSD United Way Vietnam các thông tin về nguồn gốc, chủng tộc hoặc dân tộc, chính kiến, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, sức khỏe hoặc lý lịch. Trong những trường hợp MSD United Way Vietnam có thể yêu cầu hoặc mời người dùng cung cấp những thông tin đã nêu ở trên, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi có sự đồng ý rõ ràng của người dùng và phù hợp với các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Khi người dùng cung cấp cho chúng tôi những thông tin đó mà không có yêu cầu từ MSD United Way Vietnam, chúng tôi có quyền (nhưng không có bất kỳ nghĩa vụ nào) xóa bất kỳ thông tin nào như vậy theo quyết định của chúng tôi.

c. Thu thập, sử dụng và lựa chọn thông tin bị động
Khi người dùng điều hướng website, một số thông tin cá nhân nhất định có thể được thu thập một cách bị động, có nghĩa là thông tin được thu thập tự động mà không cần người dùng cung cấp. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật và phương thức sau:

Địa chỉ IP: Địa chỉ  IP là một mã định danh duy nhất mà các thiết bị điện tử nhất định sử dụng để nhận dạng và giao tiếp với nhau trên Internet. Khi người dùng truy cập website của MSD United Way Vietnam, chúng tôi có thể xem địa chỉ IP của thiết bị người dùng sử dụng để kết nối Internet và sử dụng thông tin này để xác định vị trí thực tế của thiết bị và biết được khách truy cập website đến từ những khu vực địa lý nào. MSD United Way Vietnam cũng có thể sử dụng thông tin này để nâng cao website của chúng tôi.

Thông qua trình duyệt của người dùng:   Hầu hết các trình duyệt có thể thu thập một số thông tin nhất định như địa chỉ ffiều khiển truy cập phương tiện (MAC), loại máy tính và loại hệ điều hành cũng như độ phân giải màn hình trên nhiều phiên bản của trình duyệt.

Các nền tảng truyền thông xã hội: Website của MSD United Way Vietnam có thể bao gồm các công cụ truyền thông xã hội, bao gồm các tiện ích hoặc plug-in truyền thông xã hội, để kết nối người dùng với các tài khoản truyền thông xã hội. Các tính năng này có thể đặt cookie hoặc sử dụng các công nghệ thu thập và theo dõi tự động khác để thu thập thông tin về người dùng và việc người dùng sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội thông qua và liên quan đến website của MSD United Way Vietnam. Các công cụ truyền thông xã hội này có thể được lưu trữ bởi bên thứ ba. Các tương tác của người dùng với các công cụ này và các nền tảng truyền thông xã hội tương ứng được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật của các công ty cung cấp các nền tảng đó.
Cookie:   MSD United Way Vietnam sử dụng “ cookie” để đảm bảo rằng website đang đáp ứng nhu cầu của người dùng và giúp cải tiến website. Cookie là các đoạn văn bản được đặt trên thiết bị của người dùng khi người dùng truy cập các website nhất định. MSD United Way Vietnam sử dụng cookie của bên thứ ba do Google Analytics đặt để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng website bao gồm thời gian người dùng dành cho mỗi trang và cách người dùng truy cập website. MSD United Way Vietnam không sử dụng dữ liệu được thu thập bởi cookie để xác định danh tính người dùng và không cho phép Google sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu phân tích của chúng tôi. 
Người dùng có thể từ chối việc sử dụng một số hoặc tất cả cookie của MSD United Way Vietnam bằng cách tắt cho phép sử dụng cookie trong trình duyệt web của mình. Nếu người dùng sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả các loại cookie, người dùng có thể không truy cập được vào tất cả hoặc một số phần của website MSD United Way Vietnam hoặc chức năng của chúng tôi có thể bị hạn chế. Người dùng có thể cài đặt thông báo khi nhận được cookie trên trình duyệt của mình để quyết định có chấp nhận nó hay không.
Google Analytics:  MSD United Way Vietnam sử dụng Google Analytics (của nhà cung cấp Google Inc.) Google Analytics sử dụng cookie để thu thập thông tin, ví dụ: thông tin về hệ điều hành, trình duyệt, địa chỉ IP của người dùng; website mà người dùng đã truy cập trước đây và thời gian truy cập vào các website. Trong những lần truy cập lại vào các website, thông tin được sử dụng thường xuyên sẽ hiển thị tự động với người dùng. MSD United WayVietnam có thể theo dõi cách sử dụng website của người dùng với sự trợ giúp của cookie. Thông tin do cookie tạo ra về việc sử dụng website được truyền tới máy chủ của Google, máy chủ này có thể được đặt và lưu trữ tại Hoa Kỳ hoặc ngoài Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc người dùng sử dụng các website và có thể chuyển các quyền này cho các bên thứ ba trong chừng mực luật pháp yêu cầu hoặc để dữ liệu đó có thể được xử lý thay mặt cho Google. Người dùng có thể truy cập  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=vi-VN để tìm hiểu thêm về cách sử dụng cookie của Google Analytics.

 

2. Cách MSD United Way Vietnam sử dụng thông tin được thu thập

MSD United Way Vietnam sử dụng thông tin cá nhân do người dùng cung cấp hoặc thông tin được thu thập thông qua website và thông qua các nguồn khác cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi cho chính lý do mà thông tin đó được cung cấp.

Ví dụ: Nếu người dùng đăng ký nhận thông báo qua email, MSD United Way Vietnam sẽ liên hệ với người dùng qua email. Nếu người dùng cung cấp cho MSD United Way Vietnam thông tin để tài trợ, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để xử lý khoản tài trợ của người dùng.
Cụ thể, MSD United Way Vietnam có thể sử dụng thông tin cá nhân từ người dùng hoặc về người dùng:
i. để trả lời các câu hỏi của người dùng và gửi thông tin mà người dùng yêu cầu cũng như xử lý các khoản đóng góp của người dùng;
ii. để gửi cho người dùng thông tin quan trọng về mối quan hệ của MSD United Way Vietnam với người dùng hoặc về website, các thay đổi đối với các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi cũng như các thông tin quản trị khác;
iii. để thông báo cho người dùng về các sự kiện sắp tới và các khoản tài trợ;
iv. để thúc đẩy sứ mệnh và sáng kiến của MSD United Way Vietnam; 
v. cho các mục đích kinh doanh của MSD United Way Vietnam, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, kiểm tra, lưu trữ hồ sơ, phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới, nâng cấp website, cải thiện dịch vụ, xác định xu hướng sử dụng website, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên website và xác định hiệu quả của các chiến dịch gây quỹ của chúng tôi ;
vi. nếu người dùng hoàn thành một cuộc khảo sát, MSD United Way Vietnam có thể sử dụng thông tin cho các mục đích đánh giá phản hồi của người dùng từ cuộc khảo sát; và
vii. nếu MSD United Way Vietnam có ý định thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích khác, chúng tôi có thể xin phép người dùng tại thời điểm thông tin được thu thập.
MSD United Way Vietnam có thể sử dụng bất kỳ thông tin nào không nhận dạng cá nhân người dùng, máy tính hoặc thiết bị của người dùng cho bất kỳ mục đích nào.

 

3. Tiết lộ thông tin người dùng

MSD United Way Vietnam không bán thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này hoặc theo cách khác được mô tả tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin từ người dùng, bao gồm:
i. cho các chi nhánh của MSD United Way Vietnam và các tổ chức United Way khác, cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này;
ii. cho các công ty hoặc cá nhân mà MSD United Way Vietnam thuê để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ lưu trữ trang web, dịch vụ quản lý quan hệ và xử lý thanh toán; và
iii. cho bên thứ ba trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, nhượng quyền hoặc định đoạt khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp hoặc tài sản của MSD United Way Vietnam (bao gồm cả việc phá sản hoặc các thủ tục tương tự).

 

4. Sử dụng và tiết lộ để tuân thủ pháp luật

Ngoài ra, MSD United Way Vietnam sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân được thu thập thông qua website mà chúng tôi tin là cần thiết hoặc thích hợp: (i) theo luật hiện hành, bao gồm luật bên ngoài quốc gia cư trú của người dùng; (ii) tuân thủ quy trình pháp lý; (iii) để đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan nhà nước và chính phủ, bao gồm các cơ quan nhà nước và chính phủ bên ngoài quốc gia cư trú của người dùng; (iv) để thực thi các điều khoản và điều kiện của MSD United Way Vietnam; (v) để bảo vệ hoạt động của MSD United Way Vietnam; (vi) để bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của MSD United Way Vietnam và/hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, bạn hoặc những người khác; và (vii) để cho phép MSD United Way Vietnam theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế những thiệt hại mà chúng tôi có thể phải gánh chịu.

 

5. Liên kết đến các website của bên thứ ba

Website MSD United Way Vietnam có thể chứa các liên kết đến những website khác để thuận tiện cho người dùng trong việc tìm kiếm thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được quan tâm. Nếu người truy cập website của bên thứ ba từ một liên kết trên website này, bất kỳ thông tin nào người dùng tiết lộ trên website đó đều không tuân theo Chính sách bảo mật này.

Có thể các liên kết này có thể được bên thứ ba hoặc những người khác sử dụng để thu thập thông tin cá nhân hoặc thông tin khác về người dùng. MSD United Way Vietnam không chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc nội dung của các website, nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba đó. Người dùng có nghĩa vụ duy nhất là xem xét và hiểu các chính sách về quyền riêng tư của các website khác này. MSD United Way Vietnam không kiểm soát các bên thứ ba này sử dụng cookie, thu thập thông tin hoặc cách họ quản lý những thông tin đó.

 

6. Nơi xử lý thông tin của người dùng

MSD United Way Vietnam có trụ sở tại Vietnam. Bất kể người dùng ở đâu, thông tin cá nhân của người dùng sẽ được thu thập và xử lý tại Vietnam. Luật pháp của Vietnam và các quốc gia khác quản lý việc bảo vệ dữ liệu có thể không toàn diện hoặc không bảo vệ như luật pháp tại quốc gia nơi người dùng sinh sống.  

 

7. Bảo mật

MSD United Way Vietnam sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin được thu thập và cung cấp qua webiste khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để bảo vệ dữ liệu của người dùng, bao gồm các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục. Chúng tôi kết hợp các biện pháp kiểm soát bảo mật tiêu chuẩn của ngành (như tường lửa) và các giao thức tiêu chuẩn (như SSL/TLS) để tạo ra một website có khả năng chống lại các mối đe dọa trên Internet. Chúng tôi bảo vệ tính bảo mật của các giao dịch thẻ tín dụng bằng cách chỉ sử dụng bộ xử lý thẻ tín dụng Tuân thủ PCI quy mô lớn của bên thứ ba để lưu trữ và mã hóa tất cả dữ liệu thẻ tín dụng, ngoài việc mã hóa các website do MSD United Way Vietnam trực tiếp duy trì.

Không có website hoặc dữ liệu điện tử nào có thể được bảo mật hoàn toàn, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực để duy trì các cơ chế bảo mật phù hợp. Người dùng đồng ý rằng MSD United Way Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với người dùng cho bất kỳ sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp website.

 

8. Lưu trữ dữ liệu

MSD United Way Vietnam thường lưu giữ thông tin cá nhân trong thời gian nhất định, tùy theo mục đích được xác định trong Chính sách Bảo mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu một khoảng thời gian dài hơn.

 

9. Cơ sở hợp pháp xử lý thông tin cá nhân của bạn

Luật pháp ở một số quốc gia yêu cầu chúng tôi phải cho người dùng biết về các căn cứ hợp pháp mà MSD United Way Vietnam dựa vào để thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân của người dùng. Trong phạm vi các luật đó được áp dụng, các cơ sở hợp pháp của chúng tôi để xử lý thông tin cá nhân của người dùng nhằm hỗ trợ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, đảm bảo các quyền và tự do cơ bản của người dùng.   Điều này bao gồm:

– Cung cấp trải nghiệm người dùng an toàn trên website của MSD United Way Vietnam;
– Dịch vụ khách hàng;
– Gửi thông tin liên lạc cho người dùng để cho thông báo về những gì MSD United Way Vietnam đang làm với các khoản tài trợ của người dùng và để kêu gọi các khoản tài trợ bổ sung;
– Bảo vệ người dùng, nhân viên và tài sản của MSD United Way Vietnam;
– Phân tích và cải thiện hoạt động của MSD United Way Vietnam (ví dụ: tối ưu hóa thiết kế và hoạt động của website MSD United Way Vietnam); và
– Quản lý các vấn đề pháp lý.
Chính sách Bảo mật này được ban hành thay mặt cho MSD United Way Vietnam với tư cách là bên kiểm soát thông tin cá nhân của người dùng theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. “Bên kiểm soát” là cá nhân hoặc tổ chức xác định mục đích và cách thức mà mọi thông tin cá nhân được hoặc có khả năng được xử lý.

 

10. Xử lý tự động thông tin cá nhân

MSD United Way Vietnam có thể sử dụng quy trình xử lý tự động cho thông tin cá nhân của người dùng để điều chỉnh thông tin liên lạc của chúng tôi với người dùng và quản lý các mối quan hệ của chúng tôi với các nhà tài trợ, cũng như địa chỉ liên hệ của chúng tôi. Quá trình xử lý tự động này có thể ảnh hưởng đến loại thông tin liên lạc mà người dùng nhận được từ chúng tôi.

 

11. Quyền và lựa chọn dữ liệu của người dùng

Người dùng có thể chọn không sử dụng một số quy trình xử lý liên quan đến cookie nhất định bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn trong Phần 1(c) ở trên (Thu thập, Sử dụng và Lựa chọn Thông tin Bị động). 

 

12 . Quyền Thay đổi Chính sách Bảo mật 

MSD United Way Vietnam có quyền chỉnh sửa, thay đổi hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Việc người dùng sử dụng website sau bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là người dùng đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư khi được thay đổi, tùy thuộc vào các quy định theo luật hiện hành. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực đối với bất kỳ người dùng nào đã truy cập website trước khi thay đổi được thực hiện. Người dùng vui lòng xem lại chính sách này định kỳ và đặc biệt là trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Chính sách Bảo mật được cập nhật lần cuối vào ngày nêu trên.

 

13. Liên hệ với chúng tôi

Đối với các câu hỏi về trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  
contact@msdunitedwayvn.org

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng bạn đến với website của MSD United Way Vietnam, được điều hành bởi MSD United Way Vietnam và có địa chỉ tại  http://www.msdunitedwayvietnam.org/ (“website”). Các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản”) chi phối việc bạn sử dụng website này.
Bằng cách truy cập, xem hoặc sử dụng nội dung, tài liệu hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua website này, bạn cho biết rằng bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản này, rằng bạn đồng ý với chúng và có ý định bị ràng buộc về mặt pháp lý. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này hoặc nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn sẽ không được phép sử dụng website này và phải thoát ngay lập tức.

 

1. Chỉ dành cho mục đích thông tin

Thông tin trên website này chỉ dành cho mục đích thông tin, không giới hạn bất kỳ điều gì khác trong các Điều khoản này hoặc theo cách khác, MSD United Way Vietnam không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong website và tài nguyên của website, như được định nghĩa trong Phần 2 của Điều khoản và Điều kiện này.

 

2. Quyền Sở hữu

MSD United Way Vietnam sở hữu hoặc cấp phép tất cả dữ liệu, nội dung, đồ họa, biểu mẫu, tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh, ảnh chụp, các thành phần chức năng và bất kỳ khái niệm và tài liệu phần mềm và tài liệu khác trên, trong hoặc được cung cấp thông qua website và tài nguyên website; cũng như việc lựa chọn, điều phối, sắp xếp, tổ chức và nâng cao tài liệu cho website. Tất cả các tài nguyên của website đều được bảo vệ theo bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và các luật hiện hành khác. Người dùng đồng ý không xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền nào hoặc bất kỳ thông báo độc quyền nào khác trên bất kỳ tài nguyên của website nào. Như giữa bất kỳ người dùng nào và MSD United Way Vietnam, tất cả tên, thương hiệu, thương hiệu dịch vụ, chứng nhận, biểu tượng, khẩu hiệu hoặc biểu trưng xuất hiện trên website đều thuộc quyền sở hữu của MSD United Way Vietnam hoặc người cấp phép, nhà cung cấp của MSD United Way Vietnam. Trong mọi trường hợp, người dùng sẽ không có bất kỳ quyền nào dưới bất kỳ hình thức nào đối tài nguyên website, ngoài quyền sử dụng tài nguyên website theo các Điều khoản này.

 

3. Hoạt động trái phép

Người dùng đồng ý rằng sẽ không sử dụng website cho (a) bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật nhập khẩu, xuất khẩu, bản quyền và thương hiệu); (b) sửa đổi, sao chép, phân phối, hiển thị, biểu diễn, xuất bản, cấp phép, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng, bán bất kỳ tài nguyên website nào, trừ khi được các Điều khoản này cho phép hoặc trong một thỏa thuận bằng văn bản riêng với MSD United Way Vietnam; (c) cố gắng truy cập trái phép vào MSD United Way Vietnam trên hệ thống máy tính hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào gây trở ngại cho việc thực hiện hoặc làm suy yếu chức năng của website hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua website; hoặc (d) xóa, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc can thiệp theo bất kỳ cách nào vào bất kỳ tính năng nào liên quan đến bảo mật của website nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng trái phép website hoặc bất kỳ tài nguyên nào của website.

Người dùng có thể sử dụng website và tài nguyên của website nhất quán với Phần 2 của các Điều khoản này. Bất kỳ việc sử dụng website hoặc tài nguyên website nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trái phép đã nói ở trên và việc sử dụng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của MSD United Way Vietnam bị nghiêm cấm. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng trái phép website hoặc tài nguyên của website có thể gây ra tổn hại không thể khắc phục được cho MSD United Way Vietnam và trong trường hợp sử dụng trái phép đó, MSD United Way Vietnam sẽ được ra lệnh cấm cùng với bất kỳ biện pháp xử lý nào khác có sẵn theo pháp luật hoặc theo chủ sở hữu .

 

4. Các tài liệu được gửi đến website

Một số tính năng nhất định của website có thể cho phép người dùng đóng góp nhận xét, phản hồi, cung cấp thông tin, nội dung, văn bản, tệp, đồ họa, bài đăng cũng như các tài liệu và thông tin khác để người dùng khác truy cập, sử dụng, xem và bình luận về website (gọi tắt là “nội dung người dùng”). Bằng cách đăng nội dung người dùng, bạn tuyên bố rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để cung cấp nội dung người dùng và việc sử dụng nội dung người dùng bởi website và tất cả các cá nhân và tổ chức khác sẽ không (a) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc bất kỳ quyền công khai, nhân quyền hoặc quyền riêng tư nào của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm cả việc bạn không nhận được sự đồng ý để đăng thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin riêng tư về một người; (b) vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh, quy định, hoặc thỏa thuận nào; hoặc (c) cấu thành việc tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào thuộc sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào. Khi bạn gửi nội dung người dùng hoặc tài liệu hoặc thông tin khác cho MSD United Way Vietnam, bạn cấp cho MSD United Way Vietnam một giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng trên toàn cầu, để truy cập, sử dụng, phân phối, tái sản xuất, hiển thị, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên, và cấp phép phụ, nội dung người dùng mà không có bất kỳ khoản phí nào. Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung hoặc bài đăng nào trên website vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bạn, vui lòng làm theo Thủ tục Khiếu nại của chúng tôi trong Phần 10 của Điều khoản này.

 

5. Nội dung và website của bên thứ ba. 

Website chỉ có sẵn cho mục đích thông tin và có thể chứa các liên kết đến các website khác trên Internet để thuận tiện cho người dùng trong việc tìm kiếm thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được quan tâm. Với việc sử dụng các liên kết của bên thứ ba, người dùng chịu rủi ro hoàn toàn về website, tài nguyên website và bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào khác trên và được cung cấp thông qua website đó. MSD United Way Vietnam không khuyến nghị và từ chối rõ ràng bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung, tính chính xác của thông tin, hoặc chất lượng của các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc quảng cáo trên các website của bên thứ ba hoặc các giao dịch mà người dùng thực hiện hoặc tham gia với bên thứ ba. Việc người dùng sử dụng bất kỳ website của bên thứ ba sẽ phải tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện của các website đó. MSD United Way Vietnam không xác nhận bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc phương pháp điều trị nào được cung cấp trên website của bên thứ ba hoặc được quảng cáo hay cung cấp trên website.

 

6. Chính sách Bảo mật

Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà người dùng cung cấp cho MSD United Way Vietnam trên website đều phải tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Để biết thêm thông tin,  hãy nhấp vào đây để xem Chính sách Bảo mật, được kết hợp vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu. Xin lưu ý rằng, không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào được truyền đến MSD United Way Vietnam qua website hoặc thư điện tử trên Internet, bao gồm, ví dụ, thông tin cá nhân như địa chỉ hoặc tên của bạn.

 

7. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

MSD United Way Vietnam không chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ tài nguyên website, nội dung người dùng, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ, liên kết, quảng cáo hoặc các mục khác có trong website. MSD United Way Vietnam có quyền xóa ngay lập tức bất kỳ tài nguyên website hoặc nội dung người dùng nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì. MSD United Way Vietnam không thể và không xem xét tất cả các thông tin liên lạc hoặc sản phẩm được cung cấp trên hoặc thông qua website. Tuy nhiên MSD United Way Vietnam – mặc dù không bắt buộc – có thể xem xét, xác minh, thực hiện thay đổi hoặc xóa bất kỳ nội dung người dùng, tài nguyên website, website hoặc các sản phẩm, dịch vụ được thực hiện có sẵn liên quan đến website, bao gồm thông tin được gửi liên quan đến tài nguyên website hoặc các tính năng khác ở bất kỳ  thời gian; có hoặc không có thông báo tùy theo quyết định của mình. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng tài nguyên website hoặc nội dung người dùng và không được dựa vào tài nguyên hoặc nội dung người dùng đó.

WEBSITE, CÁC TÀI NGUYÊN CỦA WEBSITE, NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM, THÔNG TIN VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC TRÊN, TRONG VÀ ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA WEBSITE CÓ THỂ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ TẤT CẢ CÁC LỖI”. NGƯỜI DÙNG CHỊU HOÀN TOÀN RỦI RO CHO VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE. MSDUWV VÀ CÁC NHÀ CẤP PHÉP CỦA MSDUWV KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VÀ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM, LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE, NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG, CÁC TÀI LIỆU, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM, DỮ LIỆU VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC TRÊN, TRONG VÀ TRÊN WEBSITE CÓ SẴN, QUA WEBSITE HOẶC NGỤ Ý, BẰNG VĂN BẢN HOẶC LỜI NÓI PHÁT HIỆN TỪ KHÓA HỌC KINH DOANH, KHÓA HỌC VỀ HIỆU SUẤT, SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI, HOẶC CÁCH KHÁC, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TÍCH HỢP, HỆ THỐNG VÀ KHÔNG VI PHẠM RỦI RO TOÀN BỘ ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG, HIỆU SUẤT, TÍNH CHÍNH XÁC, SỰ HOÀN THIỆN VÀ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG, WEBSITE, TÀI NGUYÊN WEBSITE, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM, DỮ LIỆU VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC TRÊN, TRONG VÀ ĐƯỢC SẢN XUẤT TRÊN WEBSITE

 

8. Bồi thường 

Người dùng sẽ bồi thường cho MSD United Way Vietnam và ban giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu và người cấp phép (“Người được UWW bồi thường”) trước tất cả các khiếu nại, hành động, vụ kiện và các thủ tục tố tụng khác ( “Khiếu nại”) phát sinh từ hoặc phát sinh liên quan đến website và việc người dùng sử dụng website, tài nguyên website hoặc bất kỳ dịch vụ, sản phẩm hoặc dữ liệu nào thu được thông qua website, hành vi gian lận, vi phạm pháp luật, sơ suất, cố ý làm sai hoặc bất kỳ hành vi sử dụng của người dùng nào khác website, nội dung người dùng, tài nguyên website, các dịch vụ, sản phẩm, thông tin và các tài liệu khác trên, trong và được cung cấp thông qua website, ngoại trừ phạm vi quy cho MSD United Way Vietnam, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào của người dùng đối với các Điều khoản này và sẽ bồi thường và giữ cho Người được bồi thường của MSD United Way Vietnam vô hại khỏi và chống lại tất cả các phán quyết, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí và chi phí phát sinh từ hoặc phát sinh liên quan đến các Tuyên bố đó. Người dùng không thể giải quyết bất kỳ Khiếu nại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MSD United Way Vietnam. MSD United Way Vietnam hoặc người cấp phép của MSD United Way Vietnam có thể đảm nhận việc bảo vệ bất kỳ Khiếu nại nào, với chi phí và chi phí duy nhất của người dùng, và người dùng sẽ hợp tác trong mọi khía cạnh hợp lý trong việc bảo vệ như vậy. Người dùng sẽ có quyền thuê luật sư riêng trong bất kỳ Khiếu nại nào và tham gia vào việc bào chữa cho khiếu nại đó. Nếu MSD United Way Vietnam hoặc người cấp phép của MSD United Way Vietnam không thông báo cho người dùng biết rằng họ quyết định thực hiện biện pháp bảo vệ cho việc đó, người dùng sẽ có quyền bảo vệ Khiếu nại với luật sư được MSD United Way Vietnam chấp nhận một cách hợp lý, tùy thuộc vào quyền của MSD United Way Vietnam giả định, bằng chi phí và chi phí duy nhất của họ, sự bảo vệ của bất kỳ Khiếu nại nào vào bất kỳ thời điểm nào trước khi giải quyết hoặc quyết định cuối cùng về việc đó.

 

9. Bảo mật Internet 

MSD United Way Vietnam nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng website nói chung luôn khả dụng. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp việc truy cập vào website bị gián đoạn hoặc không khả dụng. MSD United Way Vietnam nỗ lực hết sức để giảm thiểu sự gián đoạn nếu nó nằm trong tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Người dùng đồng ý rằng MSD United Way Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với người dùng cho bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp website nào. Người dùng hiểu rằng quá trình xử lý kỹ thuật và truyền tải bất kỳ nội dung website nào có thể được chuyển không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Xin lưu ý rằng chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào được gửi từ website của chúng tôi sẽ được bảo mật trong quá trình truyền, như tên hoặc địa chỉ của người dùng.

 

10. Thủ tục Khiếu nại

Nếu người dùng tin rằng bất kỳ nội dung hoặc bài đăng nào trên website này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của mình, vui lòng thông báo cho MSD United Way Vietnam qua email tại copyright@uww.unitedway.org bằng một thông báo chi tiết và đầy đủ bao gồm các thông tin sau: (a) tên người dùng và tên công ty của người dùng (nếu có); (b) thông tin liên hệ của người dùng, bao gồm cả địa chỉ email; (c) bản chất và nội dung khiếu nại, các quyền cụ thể được đề cập và cơ sở khiếu nại, bao gồm cả nội dung hoặc bài đăng bị khiếu nạii; và (d) tuyên bố sau: “Các tuyên bố và khẳng định được đưa ra trong thông báo này là đúng sự thật, đầy đủ và chính xác, tôi có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để đưa ra từng tuyên bố và khẳng định như vậy và để thực hiện và được đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào được đưa ra trong thông báo này. “

 

11. Các thay đổi đối với các Điều khoản này; Chấm dứt.  

MSD United Way Vietnam có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các Điều khoản này vào bất kỳ lúc nào. Việc người dùng sử dụng website sau bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là người dùng đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản đã thay đổi. Bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này sẽ có hiệu lực đối với bất kỳ khách truy cập nào đã truy cập website trước khi thay đổi được thực hiện. Người dùng truy cập website có nghĩa vụ trước khi thay đổi phải tìm hiểu các thay đổi đối với Điều khoản kể từ lần truy cập cuối cùng của mình. MSD United Way Vietnam có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng và/hoặc khả năng sử dụng website hoay bất kỳ dịch vụ nào trên website của người dùng nếu người dùng không tuân thủ các Điều khoản này, vì cung cấp cho MSD United Way Vietnam thông tin không trung thực hoặc không chính xác về bản thân, do vi phạm quyền sở hữu của MSD United Way Vietnam, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác hoặc không vì lý do gì.