Web_Banner_1440x570 (1)

MSD United Way Vietnam

Hoạt động với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện thu nhập và đảm bảo cuộc sống khoẻ mạnh cho nhóm người yếu thế trong xã hội bằng cách huy động sự quan tâm và gắn kết sức mạnh của cộng đồng

Trang moi cuoc doi - Lan toa yeu thuong
Banner web (2)

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống bền vững của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua sự huy động và liên kết sức mạnh, xây dựng hệ sinh thái đoàn kết hợp tác trong thực hành phát triển bền vững.

Giáo dục

Dịch chuyển thu nhập

Sức khỏe môi trường

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÁC MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Các mục tiêu Phát triển bền vững mà MSD tập trung bao gồm các Mục tiêu số 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

0

Đối tác chiến lược

0

Trẻ em được làm giấy khai sinh

0

Công trình nước đã thực hiện

0

Trẻ em được hỗ trợ về giáo dục, y tế và dinh dưỡng

0

Trẻ em, thanh niên và gia đình được cung cấp nước sạch

0

Tỉnh, thành phố được hỗ trợ

Albert Schweitzer

“Tôi luôn luôn bám lấy suy nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được điều gì đó bé nhỏ để giảm bớt một phần nỗi thống khổ của nhân loại”.

I have always held firmly to the thought that each one of us can do a little to bring some portion of misery to an end”.

Tin Tức

Protect and enhance poverty.

ĐỐI TÁC