TUYỂN DỤNG ĐIỀU PHỐI VIÊN CHƯƠNG TRÌNH VÀ SỰ KIỆN

ĐIỀU PHỐI VIÊN CHƯƠNG TRÌNH VÀ SỰ KIỆN

Mô tả công việc:

Chức danh: Điều phối viên chương trình và sự kiện

Địa điểm làm việc: Q Tân Bình, TP.HCM

Quốc gia và châu lục: Việt Nam – Châu Á

Thời gian bắt đầu dự kiến: Tháng 7/2024

Về MSD United Way Việt Nam: Viết tắt là MSDUWV là một DNXH và nằm trong hệ thống của MSD Việt Nam. Sứ mệnh của tổ chức hướng tới những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng giáo giục, cải thiện thu nhập và đảm bảo cuộc sống khoẻ mạnh cho các nhóm cộng đồng yếu thế tại Việt Nam. Nhóm cộng đồng MSD hỗ trợ bao gồm trẻ em, thanh niên, phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật. Để biết thêm thông tin về tổ chức, vui lòng xem https://msdunitedwayvn.org/https://msdvietnam.org/. 

Nhằm hỗ trợ MSD UWV có thể đạt được hiệu quả hoạt động, tổ chức hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Điều phối viên chương trình và sự kiện để đảm nhiệm một số mảng công việc như mô tả ở phần dưới đây.

Nhiệm vụ chính của vị trí này:

–       Trực tiếp xây dựng kế hoạch và triển khai, điều phối các hoạt động dự án tại TP HCM và khu vực miền Nam;

–       Điều phối, tổ chức sự kiện gây quỹ của tổ chức.

Phạm vi phối hợp và trợ giúp:

–       Doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân

–       Cán bộ Truyền thông

Phạm vi công việc và trách nhiệm chính:

1.     Quản lý và điều phối các dự án tại TP HCM và khu vực phía Nam: Phụ trách toàn bộ tiến trình quản lý dự án bao gồm từ bước khảo sát, lập kế hoạch đến điều phối thực hiện và giám sát đánh giá. Dự án chính phụ trách chính là dự án về hỗ trợ, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, cụ thể bao gồm các dự án hỗ trợ làm giấy khai sinh và hỗ trợ pháp lý cho trẻ, hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc y tế và giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:

–       Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và ngân sách cho các hoạt động được triển khai tại TP.HCM theo yêu cầu của Bộ phận Chương trình/ Truyền thông gây quỹ hoặc Tổ chức.

–       Điều phối việc thực hiện hoạt động theo kế hoạch.

–       Thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động theo khung kết quả, kế hoạch được yêu cầu.

–       Phát triển quan hệ đối tác cho việc thực hiện hoạt động chương trình, dự án hiệu quả.

2.     Điều phối sự kiện của dự án và tổ chức:

–       Xây dựng kế hoạch và ngân sách tổ chức sự kiện, hoạt động của dự án theo yêu cầu của chương trình và tổ chức;

–       Tìm kiếm địa điểm để tổ chức và triển khai các chương trình, sự kiện mà tổ chức cần thực hiện.

–       Thực hiện và hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của đơn vị cho thuê hoặc tài trợ địa điểm trước khi chương trình, sự kiện diễn ra.

–       Cung cấp thông tin và phối hợp với chương trình/ dự án thực hiện tiến trình truyền thông, thiết kế, mời và huy động tham dự viên và khách mời trước sự kiện.

–       Điều phối việc thực hiện các đầu công việc theo bản kiểm tổ chức sự kiện, chịu trách nhiệm đảm bảo các cán bộ tổ chức, các đối tác phối hợp, các đơn vị cung cấp dịch vụ và các bên liên quan khác hoàn thành công việc đúng tiến độ, đạt hiệu quả như mong đợi của đối tác hoặc và của tổ chức.

–       Cung cấp thông tin và hình ảnh/video clip về chương trình và sự kiện cho Bộ phận Chương trình, Truyền thông và Gây quỹ để thực hiện các hoạt động truyền thông, trả quyền lợi cho nhà tài trợ và gây quỹ (nếu có).

–       Báo cáo, đánh giá sự kiện.

3.     Hỗ trợ việc gây quỹ tại TP.HCM:

–       Tìm kiếm địa điểm để đặt bàn tư vấn để nhóm gây quỹ có thể kêu gọi tài trợ tại địa điểm.

–       Thiết lập và giữ mối quan hệ tốt với các bên cho thuê địa điểm hoặc tài trợ địa điểm.

–       Đặt thùng từ thiện gây quỹ tại địa điểm khi được nhà tài trợ/đối tác đồng ý cho đặt thùng, đi thu tiền mỗi khi thùng đầy, nộp tiền vào tài khoản quyên góp của tổ chức.

–       Tìm kiếm và duy trì các nhà tài trợ doanh nghiệp cho các mô hình hợp tác doanh nghiệp.

4.    Các công việc quản lý khác:

–       Quản lý, cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ tổ chức về nhà cung cấp, đối tác, truyền thông (hệ thống lưu trữ phim, ảnh, v.v.), hệ thống giám sát theo dõi thực hiện chỉ số của dự án và tổ chức.

–       Cập nhật quy trình và bảng kiểm tổ chức sự kiện và điều phối chương trình dự án.

–       Tuyển dụng, quản lý và điều phối hoạt động của tình nguyện viên/ thực tập sinh.

–       Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Người giám sát chuyên môn và trực tiếp.

Người giám sát trực tiếp và chuyên môn: Quản lý Văn phòng HMC, Giám đốc MSD UWVVP TP.HCM

Trực tiếp giám sát những nhân viên sau (nếu có): Tình nguyện viên/Thực tập sinh truyền thông trực tuyến

Trực tiếp giám sát về mặt chức năng/chuyên môn những nhân viên sau (nếu có): Không

Quyền hạn và đại diện đặc biệt: Theo ma trận chức năng của tổ chức

Yêu cầu năng lực:

–       Trình độ học vấn: đại học (hoặc cao hơn) về các chuyên ngành liên quan đến xã hội, báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng, quản trị kinh doanh.

–       Kiến thức cần thiết: có kiến thức về quản lý dự án và tổ chức sự kiện.

–       Kỹ năng cần thiết: xây dựng và lập kế hoạch, quản lý thời gian; điều phối và làm việc nhóm; giao tiếp tốt tiếng Anh; biết sử dụng CNTT.

–       Tố chất: linh hoạt, nhanh nhẹ, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, đa nhiệm.

–       Kinh nghiệm: có thời gian công tác ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm.

–       Có kỹ năng quản trị và tổ chức công việc tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm, kỹ năng đa nhiệm công việc tốt.

 

Cách thức ứng tuyển: Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bao gồm: (1) CV/Resume và (2) Cover Letter (ưu tiên bản tiếng Anh) qua email tới địa chỉ contact@msdvietnam.org, với tiêu đề theo cấu trúc PO_2024_Tên ứng viên (Ví dụ: PC_2024 _Long Tran), ưu tiên trước ngày 05/7/2024. Vị trí sẽ được mở cho đến khi tuyển dụng được ứng viên phù hợp, hồ sơ sẽ được ưu tiên xử lý theo hình thức cuốn chiếu.

 

 

Tin tức

Bài viết liên quan

Danh mục