GIỚI THIỆU: Để thực hiện những mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện thu nhập và đảm bảo cuộc sống khoẻ mạnh cho nhóm người yếu thế trong xã hội, MSD United Way Việt Nam hướng tới việc huy động và liên kết sức mạnh của cộng đồng trong thực hành phát triển bền vững.

MỤC TIÊU: Để thực hiện những mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện thu nhập và đảm bảo cuộc sống khoẻ mạnh cho nhóm người yếu thế trong xã hội, MSD United Way Việt Nam hướng tới việc huy động và liên kết sức mạnh của cộng đồng trong thực hành phát triển bền vững.

THỜI GIAN: 
ĐỊA ĐIỂM: Quận 7
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
ĐƠN VỊ HỢP TÁC: 

Share:

TRANG MỚI CUỘC ĐỜI LẦN 6 "MỞ RA TRANG MỚI CUỘC ĐỜI CHO EM"

Để thực hiện những mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện thu nhập và đảm bảo cuộc sống khoẻ mạnh cho nhóm người yếu thế trong xã hội, MSD United Way Việt Nam hướng tới việc huy động và liên kết sức mạnh của cộng đồng trong thực hành phát triển bền vững. Do đó, chúng tôi kêu gọi các cá nhân tài trợ định kỳ với hai hạng mức:

“Cuộc đời một đứa trẻ khởi đầu bằng tấm giấy khai sinh."

Trên cả nước, có 98,1% trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký giấy khai sinh, trong đó 97,2% trẻ có giấy khai sinh. (*)Theo số liệu thống kê của báo cáo “Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam” do Tổng cục Thống kê thực hiện trong năm 2020 – 2021Điều này có nghĩa là vẫn còn hàng ngàn trẻ em vẫn chưa có giấy khai sinh vì nhiều lý do khác nhau.

Vì thế, dự án “Trang Mới Cuộc Đời” được thành lập từ năm 2014 đến nay nhằm thúc đẩy quyền được khai sinh của trẻ, đảm bảo những quyền lợi cơ bản và tạo cơ hội cho trẻ đến gần hơn với tương lai tươi sáng, tốt đẹp.