MSD United Way Việt Nam hướng tới việc huy động và liên kết sức mạnh của cộng đồng trong thực hành phát triển bền vững. Do đó, chúng tôi mong muốn nhận được sự đồng hành cùng các cửa hàng và chuỗi cửa hàng để thực hiện những mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện thu nhập và đảm bảo cuộc sống khoẻ mạnh cho nhóm người yếu thế trong xã hội.

CỬA HÀNG THÂN THIỆN

HẠNG MỨC & QUYỀN LỢI

CAM KẾT HỖ TRỢ 3 NĂM

5.000.000 VNĐ/NĂM

Email xác nhận và cảm ơn

Thông tin tài trợ đăng trên website từ 2 - 3 ngày làm việc

Quà cảm ơn: túi canvas

1 Túi

Sticker dán chứng nhận "Cửa hàng Thân thiện"

2 Bộ

Tin bài cảm ơn trên FB

1 Bài

Tin bài cảm ơn trên website

1 Bài

Thông báo v/v trở thành nhà tài trợ trong E-newletter tháng (1 lần)

Nhận E-newletter hàng tháng

Nhận báo cáo tác động hàng năm

Giấy chứng nhận tài trợ (theo yêu cầu)

Thiệp chúc mừng vào dịp lễ, Tết

Đăng ký trở thành cửa hàng thân thiện

*Khi bạn điền form thông tin này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho chúng tôi liên hệ với bạn.

Đối tác của chúng tôi

CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ KHÁC