MSD United Way Việt Nam rất trân trọng từng khoản đóng góp của bạn cho cộng đồng. Sự hỗ trợ của bạn sẽ giúp trẻ em và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế và dinh dưỡng tốt hơn để các em có một tương lai TƯƠI SÁNG hơn!

Chúng tôi cam kết luôn trung thực, tận tâm, minh bạch, sử dụng tiền tài trợ của bạn đúng mục đích và hiệu quả.

HẠNG MỨC & QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ GẮN KẾT

NHÀ TÀI TRỢ DANH DỰ

Email xác nhận và cảm ơn

Thông tin tài trợ đăng trên website từ 2 - 3 ngày làm việc

Quà cảm ơn: Túi canvas

Tin bài cảm ơn trên Fanpage Facebook của MSD United Way Việt Nam

Nhận E-newsletter hàng tháng

Nhận báo cáo tác động hàng năm

Giấy chứng nhận tài trợ (theo yêu cầu)

Thiệp chúc mừng vào dịp lễ, Tết

VIETCOMBANK
CONG TY CO PHAN DOANH NGHIEP XA HOI MSD UNITED WAY VIET NAM
STK: 1032657207
Loại tiền tệ: VND
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Nội dung chuyển khoản: Họ tên + SĐT + Email

TECHCOMBANK
CONG TY CO PHAN DOANH NGHIEP XA HOI MSD UNITED WAY VIET NAM
STK: 19039220766017
Loại tiền tệ: VND
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nội dung chuyển khoản: Họ tên + SĐT + Email

MOMO
MSD UNITED WAY VIET NAM
Loại tiền tệ: VND
Nội dung chuyển khoản: Họ tên + SĐT + Email

CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ KHÁC