MINH BẠCH TÀI CHÍNH

MSD United Way Vietnam tin rằng việc xây dựng lòng tin đối với công chúng là một việc vô cùng quan trọng. Và tính minh bạch là một trong những yếu tố để xây dựng nên lòng tin đó. 
Cách cụ thể nhất để thể hiện tính minh bạch là cung cấp những báo cáo hoạt động thường niên và báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập của MSD United Way Vietnam. Thông qua đó, sẽ thể hiện cam kết của chúng tôi đối với với trách nhiệm giải trình trước công chúng trong việc quản lý tài chính đối với tài sản mà những nhà hảo tâm đã tin tưởng giao phó cho MSD United Way Vietnam.

 

TIỀN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO

MSD United Way Vietnam rất trân trọng từng khoản đóng góp của bạn cho cộng đồng. Sự hỗ trợ của bạn sẽ giúp những người yếu thế và có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận giáo dục tốt hơn, có nền tảng tài chính vững chắc hơn và có một cuộc sống lành mạnh hơn.
Chúng tôi cam kết luôn trung thực, tận tâm, minh bạch và sử dụng tiền tài trợ của bạn đúng mục đích và hiệu quả.
Vì mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi sẽ sử dụng khoản tiền tài trợ của bạn cho những mục đích sau:
75%: Chi phí dùng cho dự án – chương trình về giáo dục, thu nhập và sức khỏe môi trường.
20%: Chi phí hành chính, phát triển và nâng cao năng lực của tổ chức và tình nguyện viên.
5%: Chi phí dự phòng.

Biểu đồ