Để thực hiện những mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện thu nhập và đảm bảo cuộc sống khoẻ mạnh cho nhóm người yếu thế trong xã hội, MSD United Way Việt Nam hướng tới việc huy động và liên kết sức mạnh của cộng đồng trong thực hành phát triển bền vững. Do đó, chúng tôi kêu gọi các cá nhân tài trợ định kỳ với hai hạng mức:

BRONZE DONOR/
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG

50.000.000

SILVER DONOR/
NHÀ TÀI TRỢ BẠC

100.000.000

GOLD DONOR/
NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

200.000.000

DIAMOND DONOR/
NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

500.000.000

HẠNG MỨC & QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ
ĐỒNG

50.000.000

NHÀ TÀI TRỢ
BẠC

100.000.000

NHÀ TÀI TRỢ
VÀNG

200.000.000

NHÀ TÀI TRỢ
KIM CƯƠNG

500.000.000

Email xác nhận và cảm ơn
Thông tin tài trợ của doanh nghiệp được đăng trên website của MSD United Way Việt Nam
Quà cảm ơn: túi canvas
Quà cảm ơn: bình giữ nhiệt
Tin bài cảm ơn trên Fanpage Facebook của MSD United Way Việt Nam
Thông báo v/v trở thành nhà tài trợ trong E-newletter tháng đến 2000+ emails
Nhận E-newsletter hàng tháng đến 2000+ emails
Nhận báo cáo tác động cuối năm của MSD United Way Việt Nam
Nhắc tên và logo của Doanh nghiệp được xuất hiện trong báo cáo tác động cuối năm của MSD United Way Việt Nam
Giấy chứng nhận tài trợ (theo yêu cầu)
Thiệp chúc mừng vào dịp lễ, Tết
Nhắc tên + logo được xuất hiện trong E-newsletter tháng đến 2000+ emails
Đăng tin bài cám ơn về hoạt động tài trợ trên website của MSD United Way Việt Nam
Bài viết trên website của MSD United Way Việt Nam về các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của doanh nghiệp cho MSD United Way Việt Nam
Chiếu clip 3′ – 5′ về các hoạt động tài trợ của doanh nghiệp cho MSD United Way Việt Nam trên website của MSD United Way Việt Nam trong
Được phép sử dụng logo Nhà tài trợ ….. trên website của doanh nghiệp trong
Logo xuất hiện trên các tài liệu truyền thông cho Thank you party như: Thư mời, E-Poster, Poster, Standee, Video clip (nếu có)
Tổ chức sự kiện tại nơi tài trợ
Liên kết đến website của doanh nghiệp

1 Túi

1 Bình

1 Lần

1 Năm

1 Năm

1 Lần

1 Lần

1 Lần

1 Tuần

1 Năm

1 Lần/1 Năm

1 Túi

2 Bình

2 Lần

2 Năm

2 Năm

2 Lần

2 Lần

2 Lần

2 Tuần

2 Năm

2 Lần/2 Năm

1 Túi

3 Bình

3 Lần

3 Năm

3 Năm

3 Lần

3 Lần

3 Lần

3Tuần

3 Năm

3 Lần/3 Năm

1 Túi

5 Bình

4 Lần

5 Năm

5 Năm

5 Lần

5 Lần

5 Lần

5 Tuần

5 Năm

5 Lần/5 Năm

Đăng ký trở thành đối tác doanh nghiệp

*Khi bạn điền form thông tin này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho chúng tôi liên hệ với bạn.

Đối tác doanh nghiệp của chúng tôi