Chung Tay Đem Nước Sạch Về Cho 147 Người Dân Thôn Tân Thành, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

Dự án xây dựng và sửa chữa công trình nước sạch cho người dân thôn Tân Thành, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thuộc khuôn khổ của chương trình Đại Sứ Nước do MSD United Way Vietnam phối hợp cùng các đối tác thực hiện. Cuộc sống khó khăn của...