TÀI TRỢ NGAY

Sự hỗ trợ của bạn sẽ giúp những người yếu thế và có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận giáo dục tốt hơn, có nền tảng tài chính vững chắc hơn và có một cuộc sống lành mạnh hơn.

100.000VNĐ

500.000VNĐ

1.000.000VNĐ

Khác

TECHCOMBANK
CONG TY CO PHAN DOANH NGHIEP XA HOI MSD UNITED WAY VIET NAM
STK: 19039220766017
Loại tiền tệ: VND
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nội dung chuyển khoản: Họ tên + SĐT + Email

VIETCOMBANK
CONG TY CO PHAN DOANH NGHIEP XA HOI MSD UNITED WAY VIET NAM
STK: 1032657207
Loại tiền tệ: VND
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Nội dung chuyển khoản: Họ tên + SĐT + Email