Chương trình san sẻ yêu thương đến trẻ em Việt Nam - Gây quỹ cho dự án Trang mới cuộc đời

(TMCĐ) “San sẻ yêu thương đến trẻ em Việt Nam” – Cùng ZaloPay và ENV gây quỹ cho dự án Trang mới cuộc đời

♥️Những ngày đầu năm mới, MSD United Way rất vui vì đã nhận được sự đồng hành của trong dự án “Trang mới cuộc đời” – nhằm thực hiện chương trình san sẻ yêu thương cho những trẻ em trên khắp Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 01/02/2024 – 31/03/2024, với mỗi giao dịch thanh toán thành công hóa đơn điện thông qua ZaloPay, bạn sẽ quyên góp 50đ vào dự án “Trang mới Cuộc đời”- nhằm hỗ trợ thực hiện giấy khai sinh và các quyền cơ bản khác như giáo dục, y tế, dinh dưỡng cho trẻ em và thanh niên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, giúp mở ra một “Trang mới cuộc đời” cho các em với đầy đủ quyền và nghĩa vụ liên quan.

Chương trình san sẻ yêu thương đến trẻ em Việt Nam - Gây quỹ cho dự án Trang mới cuộc đời

Thông tin chi tiết chương trình:

Dự án “Trang Mới Cuộc Đời” được thành lập và quản lý bởi MSD United Way Việt Nam nhằm thúc đẩy quyền được khai sinh và các quyền cơ bản khác cho trẻ em và thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương tại TPHCM. Chương trình hỗ trợ các em có được Giấy khai sinh, giúp mở ra một “trang mới cuộc đời” của một công dân với đầy đủ quyền và nghĩa vụ liên quan.

Với mỗi hóa đơn điện thanh toán thành công bằng ZaloPay, ZaloPay sẽ quyên góp 50đ vào dự án “Trang Mới Cuộc Đời” của MSD United Way Việt Nam. Số tiền quyên góp tối đa mỗi tháng là 25.000.000Đ tương ứng với 500,000 giao dịch thanh toán thành công hóa đơn điện sớm nhất bằng ZaloPay. Tổng giá trị quyên góp toàn chương trình là 50.000.000Đ.

Thời gian diễn ra chương trình:

  • Tháng 2: 01/02/2024 – 29/02/2024
  • Tháng 3: 01/03/2024 – 31/03/2024

Kết quả quyên góp của mỗi tháng sẽ được công bố trên bài ưu đãi trong vòng 07 ngày sau khi kết thúc ngày cuối cùng của tháng.

Quy định:

  • 500,000 giao dịch thanh toán hóa đơn điện thành công bằng ZaloPay sớm nhất mỗi tháng sẽ được ghi nhận trong kết quả quyên góp của chương trình.
  • Chương trình không áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng Thẻ ảo, thẻ prepaid.
  • Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của ZaloPay là quyết định cuối cùng.
  • Thời hạn ZaloPay tiếp nhận các khiếu nại: đến hết 3 ngày sau khi kết thúc chương trình.

#MsdunitedwayVietnam #Msdvietnam #Trang_mới_cuộc_đời #ZaloPay #EVN

Tin tức

Bài viết liên quan

Danh mục