Trạm Kết Nối Yêu Thương Của MSD United Way Vietnam Tại MM Mega Market Bình Phú

Viết tiếp hành trình mang nước sạch về cho người dân khó khăn, từ ngày 23/5/2023 đến ngày 28/5/2023, MSD United Way Vietnam sẽ có mặt tại MM Mega Market Bình Phú (phường 11, Quận 6) cùng trạm tư vấn quen thuộc để chia sẻ những "tâm tư" của dự...

Trạm Kết Nối Yêu Thương Của MSD United Way Vietnam Tại MM Mega Market An Phú

Từ ngày 7/3/2023 đến ngày 10/3/2023, MSD United Way Vietnam sẽ có mặt tại MM Mega Market An Phú (Khu B, Khu đô thị mới, Khu đô thị An Phú An Khánh, Thủ Đức, TPHCM) để chia sẻ về vấn đề nước sạch và kêu gọi mọi người chung tay đóng...