Trạm Kết Nối Yêu Thương Của MSD United Way Vietnam Tại Mega Market Hiệp Phú Và Lời Cảm Ơn

Ngày 18 – 23/7/2023 vừa qua, MSD United Way Vietnam đã có mặt tại Mega Market Hiệp Phú (Số 2 Đường Trương Thị Hoa, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) để chia sẻ về vấn đề nước sạch và kêu gọi mọi người chung tay đóng góp, mang nước sạch về cho người dân vùng khó khăn thông qua dự án Đại sứ Nước.  

Qua hình thức bán LU bông (Linh vật biểu tượng cho tinh thần LIVE UNITED – Sống gắn kết) để gây quỹ và kêu gọi quyên tặng hiện kim, MSD United Way Vietnam đã kêu gọi được 7 nhà tài trợ cho Đại sứ Nước. Nhân viên và tình nguyện viên của MSD United Way Vietnam đã có cơ hội chia sẻ thông tin chi tiết về mục tiêu, ý nghĩa và giải trình cách triển khai thực hiện dự án Đại sứ Nước.   

Nhân viên và tình nguyện viên của MSD United Way Vietnam đang tư vấn về Đại sứ Nước. 

MSD United Way Vietnam xin cảm ơn MM Mega Market Hiệp Phú đã hỗ trợ địa điểm để chúng mình có cơ hội tiếp cận với nhiều mạnh thường quân và những người bạn đồng hành cùng dự án. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả nhà tài trợ đã đóng góp cho Đại sứ Nước, góp phần giúp cho người dân ở Long An và Sơn La có nước sạch để sử dụng. Bên cạnh đó, MSD United Way Vietnam cũng cảm ơn tất cả các bạn TNV đã nhiệt tình hỗ trợ trong việc truyền tải thông điệp về nước sạch tới nhiều người hơn nữa.   

Năm 2023 này, Đại sứ Nước sẽ triển khai dự án ở hai tỉnh trọng điểm Sơn La và Long An và các tỉnh khác. MSD United Way Vietnam tin rằng 2 dự án sẽ sớm đạt được mục tiêu nếu có sự giúp đỡ và chung tay từ cộng đồng, để có thể giúp nhiều trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. 

_____________________________________  

Cùng MSD United Way Vietnam đem nước sạch về cho nhiều người dân bằng cách trở thành nhà tài trợ của Đại sứ Nước:  

Thông tin tài khoản nhận quyên góp:  

1.VIETCOMBANK:  

– Tên tài khoản: CT CP DNXH MSD UNITED WAY VIETNAM  

– Số tài khoản: 1032657207  

– Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Kỳ Đồng  

2.TECHCOMBANK:  

– Tên tài khoản: CTY CP DN XA HOI MSD UNITED WAY VN  

– Số tài khoản: 19039220766017  

– Ngân hàng: Techcombank, chi nhánh Kỳ Đồng  

Nội dung chuyển khoản: DSN/ TMCD + Họ tên + SĐT + Email  

Tin tức

Bài viết liên quan

Danh mục